huurdersorganisatie voor de belangen voor en door huurders van woningstichting Plavei

voorheen HV Bergh en HBV De Schakel

Uw lidmaatschap

Een lidmaatschap kost 42 eurocent per maand. Dit wordt gelijk met uw huur via Plavei geïnd. Wij ontvangen per kwartaal een vergoeding via Plavei. Deze gelden worden gebruikt om al onze kosten te dekken zoals onze postbus, website, scholing, bijeenkomsten en website. 

U kunt lidworden van HV De Sleutel via uw portaal van plavei.nl 
of via 
https://www.plavei.nl/huurdersvereniging/ en uw gegevens in te vullen.