huurdersorganisatie voor de belangen voor en door huurders van woningstichting Plavei

voorheen HV Bergh en HBV De Schakel

Huurtoeslag op basis van rekenhuur
Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de servicekosten.
link:  belastingdienst