huurdersorganisatie voor de belangen voor en door huurders van woningstichting Plavei

voorheen HV Bergh en HBV De Schakel

september 2019 

Begin september is de eerste nieuwsbrief van HV De Sleutel verstuurd. Mocht u lid zijn maar deze niet hebben ontvangen, graag contact met ons opnemen!


Grote vereniging staat sterker 

Huurdersvereniging De Sleutel is sinds 1 juli 2019 de enige huurdersvereniging in het gebied van woningstichting Plavei. De leden van de twee voormalige verenigingen,

Huurdersvereniging Bergh en Huurderbelangenvereniging De Schakel hebben er begin dit jaar voor gekozen om de verenigingen samen te voegen. Zo staan we sterker in een periode waarin huurdersverenigingen steeds meer invloed krijgen op het beleid van woningcorporaties. De taken van huurdersverenigingen liggen dan ook voornamelijk op organisatieniveau. Voor huurders is het erg belangrijk omdat ze zo een stem krijgen in het beleid van de corporatie. De huurdersvereniging is dus geen instelling om klachten en reparaties te melden, dat kan gewoon bij Plavei. Alleen in gevallen waar het niet lukt om tot een passende oplossing te komen kan de huurdersvereniging soms een bemiddelende rol spelen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan.

Dag van het Huren*

Op zaterdag 12 oktober is weer “De Dag van het Huren”. Zoals voorgaande jaren komt Woningstichting Plavei dan naar u toe in de verschillende kernen. Vorig jaar was in het Berghse gebied ook Huurdersvereniging Bergh daarbij aanwezig. Het bleek een mooi moment om een praatje aan te knopen en nader kennis te maken. Omdat het als zeer positief werd ervaren gaan we dit jaar in het gehele gebied van Plavei mee doen. We hopen dan weer veel leden te ontmoeten. Wie nog geen lid is kan zich dan ook aanmelden. 


*in tegenstelling tot eerdere berichten was dit jaar de Dag van het huren in het Barghse Huus te 's-Heerenberg.*
Huurders van plavei zijn per post of mail uitgenodigd.


Bewonerscommissies 

Bij Huurderbelangenvereniging De Schakel waren Bewonerscommissies al een bekend verschijnsel. In Bergh was dat nog niet het geval maar dat willen we gaan veranderen. Bewonerscommissies spelen een belangrijke rol binnen de huurdersvereniging. Ze vertegenwoordigen veelal groepen bewoners van onder meer appartementencomplexen. Ze staa n zo dicht bij de bewoners en hebben ook een directe verbinding met de huurdersvereniging. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  mail of een briefje sturen naar; De Sleutel, Postbus 165, 7041 AD ‘s-Heerenberg

Woningstichting Plavei

Huurdersvereniging De Sleutel is actief in het gebied van woningstichting Plavei. Plavei heeft zo’n 4000 woningen in beheer waarvan bijna 1500 huishoudens lid zijn van de huurdersvereniging. Het is dus een tamelijk grote vereniging, maar toch is minder dan de helft van de huurders van Plavei lid van de huurdersvereniging. De samenwerking met Plavei is voor de huurdersvereniging van groot belang. We hebben veel gezamenlijke belangen, maar daarnaast stellen we altijd de belange n van de huurders centraal. Verder praten we ook mee met de afspraken die Plavei met de gemeenten maakt. Het gaat dus vaak over de grote lijnen en beleidskwesties. Daarom zijn bewonerscommissies belangrijk om die dichter bij de huurders staan.

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 18 september is de eerste algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging De Sleutel. De bestuursleden van Huurderbelangenvereniging De Schakel en Huurdersvereniging Bergh vormen samen het nieuwe bestuur van Huurdersvereniging De Sleutel. Veelal bekenden gezichten dus. Ledenvergaderingen zullen voortaan wisselend in Didam en ’s-Heerenberg plaatsvinden. We begrijpen dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om daar naar toe te gaan. W e vinden uw aanwezigheid van groot belang en daarom bieden we u gratis vervoer per bus aan. De bijeenkomst is deze keer in ’s-Heerenberg, daarom rijdt de bus vanaf Meulenvelden in Didam naar ’s-Heerenberg en na afloop weer terug naar Didam. Het is wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden zoals bij de uitnodiging is vermeld. Na de vergaderpunten is er een korte pauze waarna een wijkagent het een en ander zal vertellen over veiligheid in uw woonomgeving en wat u wel en niet moet doen bij eventuele overlast in de buurt.