voor de belangen voor en door huurders van Plavei

Huurtoeslag op basis van rekenhuur  belastingdienst

Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de servicekosten.


De huurcommissie  www.huurcommissie.nl

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.


 

De Woonbond  www.woonbond.nl

De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties. 


de bloemenbuurtkrant 


 onderhoudschema 2020 www.plavei.nl