voor de belangen voor en door huurders van Plavei


 

maatregelen vanwege coronavirus
 

 

  Op dit moment heeft iedereen er in eender welke vorm dan ook mee te maken... De maatregelen tegen (de verspreiding van) het coronavirus.
  Onze bijeenkomsten met bestuur en Plavei hebben wij tot nader orde geannuleerd. Ook de algemene ledenvergadering is geannuleerd.
  Plavei heeft op hun website een aantal veelvoorkomende vragen op een rij gezet.
  Deze vind u via deze link: document-plavei-maatregelen.


nieuwsbrief en uitnodiging ALV 

 

  Begin maart hebben onze leden de nieuwsbrief van maart 2020 ontvangen. Hierbij zat ook een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van donderdag 02 april 2020 te DIDAM. deze gaat niet door!
  De agendapunten: opening, mededelingen, kascommissie, huurtoeslag, wat verder ter tafel komt, vragen.

 11 november De Sleutel naar Den-Haag

 

  Terwijl twee bestuursleden in gesprek waren met verhuurder en gemeente over de prestatieafspraken, zijn twee andere bestuursleden naar Den-Haag gegaan. In Den-Haag hebben woningcorporaties, huurders en woningzoekenden samen met de Woonbond een petitie aangeboden om de Kamer op te roepen tot actie tegen de wooncrisis. zie nieuwsbericht woonbond.
  Vervolgens hebben we een comissievergadering bijgewoond van het ministerie van binnenlandse zaken met als thema: WONEN. Een zeer lange maar interessante dag. De vergadering kunt u herbekijken via de website van de Tweede Kamer

  Vergaderplanning 2020
  Onze vergaderplanning voor 2020 is zo goed als af. Op dit moment staan er 
  7 bestuursvergaderingen
  7x overleg met Plavei
  een algemene ledenvergadering in april
  in de loop van het jaar zullen overige bijeenkomsten er bij komen met onderwerpen zoals prestatieafspraken, wijkcommitees, dag van het huren, woonbondbijeenkomsten, provinciale overleggen woonbond, en de Achterhoekse huurdersverenigingen waar we contact mee hebben.

 

12 oktober: Dag van het Huren

Op 12 oktober stonden wij samen met andere organisaties tijdens het huurdersfestival Dag van het Huren in het Barghse Huus. Wij gaven informatie over onze werkzaamheden en deelden een presentje uit aan onze bezoekers. Na een geweldige presentatie van Helga van Leur kregen alle bezoekers ook nog een goodiebag mee met onze mooie beker. Op de website van plavei een terugblik.

 

 

2 november: Huurdersfestival Woonbond in Amersfoort

 Op zaterdag 2 november is het bestuur van De Sleutel naar het huurdersfestival van de Woonbond geweest. Hier hebben we verspreid over de middag meerdere workshops gevolgd en inspiratie op gedaan over mogelijke activiteiten en manieren van verbinden. De dag werd afgesloten door een samenvatting in de vorm van cabaret. Tijdens deze dag is ook opgeroepen om 11 november mee naar Den-Haag te gaan. na wat puzzelen is het gelukt het bestuur over twee belangrijke afspraken op de zelfde dag te verspreiden.  

 

  Kort nieuws
 • Per januari 2020 zijn kosten voor het lidmaatschap €0,50 per maand (voorheen 42 cent).
 • Voor de tweede helft 2019 zijn er twee nieuwe leden voor de kascommissie gekozen.
 • Wij zijn op zoek naar betrokken leden die in een buurtcomité willen meedenken over de wijk en activiteiten voor leden willen helpen opzetten. Per comité zoeken we minimaal drie leden.

 

18 september 2019 is de algemene ledenvergadering

 

Deze vindt plaatsbij Grandcafé De Snot, Molenstraat 2 te 's-Heerenberg. Aanvang is om 19.30 in zaal De Foyer. Besproken wordt de overgang van twee verenigingen naar één nieuwe vereniging, kascontrole eerste halfjaar van beide "oude" verenigingen. Dit ter afsluiting van het oude en een start naar het nieuwe. De werkzaamheden eerste half jaar en tweede half jaar van 2019. Na de pauze is er een presentatie van de wijkagent over veiligheid in en rondom de wijk.


 

Nieuwsbrief september 2019

 

Begin september is de eerste nieuwsbrief van HV De Sleutel verstuurd. Mocht u lid zijn maar deze niet hebben ontvangen, graag contact met ons opnemen!

Grote vereniging staat sterker 

Huurdersvereniging De Sleutel is sinds 1 juli 2019 de enige huurdersvereniging in het gebied van woningstichting Plavei. De leden van de twee voormalige verenigingen,

Huurdersvereniging Bergh en Huurderbelangenvereniging De Schakel hebben er begin dit jaar voor gekozen om de verenigingen samen te voegen. Zo staan we sterker in een periode waarin huurdersverenigingen steeds meer invloed krijgen op het beleid van woningcorporaties. De taken van huurdersverenigingen liggen dan ook voornamelijk op organisatieniveau. Voor huurders is het erg belangrijk omdat ze zo een stem krijgen in het beleid van de corporatie. De huurdersvereniging is dus geen instelling om klachten en reparaties te melden, dat kan gewoon bij Plavei. Alleen in gevallen waar het niet lukt om tot een passende oplossing te komen kan de huurdersvereniging soms een bemiddelende rol spelen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan.

Dag van het Huren*

Op zaterdag 12 oktober is weer “De Dag van het Huren”. Zoals voorgaande jaren komt Woningstichting Plavei dan naar u toe in de verschillende kernen. Vorig jaar was in het Berghse gebied ook Huurdersvereniging Bergh daarbij aanwezig. Het bleek een mooi moment om een praatje aan te knopen en nader kennis te maken. Omdat het als zeer positief werd ervaren gaan we dit jaar in het gehele gebied van Plavei mee doen. We hopen dan weer veel leden te ontmoeten. Wie nog geen lid is kan zich dan ook aanmelden. 

*in tegenstelling tot eerdere berichten was dit jaar de Dag van het huren in het Barghse Huus te 's-Heerenberg.*
Huurders van plavei zijn per post of mail uitgenodigd.Bewonerscommissies

Bij Huurderbelangenvereniging De Schakel waren Bewonerscommissies al een bekend verschijnsel. In Bergh was dat nog niet het geval maar dat willen we gaan veranderen. Bewonerscommissies spelen een belangrijke rol binnen de huurdersvereniging. Ze vertegenwoordigen veelal groepen bewoners van onder meer appartementencomplexen. Ze staa n zo dicht bij de bewoners en hebben ook een directe verbinding met de huurdersvereniging. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  mail of een briefje sturen naar; De Sleutel, Postbus 165, 7041 AD ‘s-HeerenbergWoningstichting Plavei

Huurdersvereniging De Sleutel is actief in het gebied van woningstichting Plavei. Plavei heeft zo’n 4000 woningen in beheer waarvan bijna 1500 huishoudens lid zijn van de huurdersvereniging. Het is dus een tamelijk grote vereniging, maar toch is minder dan de helft van de huurders van Plavei lid van de huurdersvereniging. De samenwerking met Plavei is voor de huurdersvereniging van groot belang. We hebben veel gezamenlijke belangen, maar daarnaast stellen we altijd de belange n van de huurders centraal. Verder praten we ook mee met de afspraken die Plavei met de gemeenten maakt. Het gaat dus vaak over de grote lijnen en beleidskwesties. Daarom zijn bewonerscommissies belangrijk om die dichter bij de huurders staan.

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 18 september is de eerste algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging De Sleutel. De bestuursleden van Huurderbelangenvereniging De Schakel en Huurdersvereniging Bergh vormen samen het nieuwe bestuur van Huurdersvereniging De Sleutel. Veelal bekenden gezichten dus. Ledenvergaderingen zullen voortaan wisselend in Didam en ’s-Heerenberg plaatsvinden. We begrijpen dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om daar naar toe te gaan. W e vinden uw aanwezigheid van groot belang en daarom bieden we u gratis vervoer per bus aan. De bijeenkomst is deze keer in ’s-Heerenberg, daarom rijdt de bus vanaf Meulenvelden in Didam naar ’s-Heerenberg en na afloop weer terug naar Didam. Het is wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden zoals bij de uitnodiging is vermeld. Na de vergaderpunten is er een korte pauze waarna een wijkagent het een en ander zal vertellen over veiligheid in uw woonomgeving en wat u wel en niet moet doen bij eventuele overlast in de buurt. 

 Per 01-07-2019 zijn wij, huurdersvereniging De Sleutel de huurdersorganisatie voor de belangen voor EN door huurders van woningstichting plavei.