voor de belangen voor en door huurders van Plavei

Uw lidmaatschap

Een lidmaatschap kost 50 cent per maand. Dit wordt gelijk met de afschrijving van uw huur via Plavei geïnd. Wij ontvangen per kwartaal het lidmaatschapsgeld plus een vergoeding via Plavei. Deze gelden worden gebruikt om al onze activiteiten en posten te dekken zoals onze postbus, website, scholing, bijeenkomsten, activiteiten en nieuwsbrieven.

Wat krijgt u hiervoor terug

 

  • U wordt op de hoogte gehouden van onze werkzaamheden via onze nieuwsbrieven. Deze sturen wij naar uw postadres.
  • Eens per jaar (medio mei) ontvangt u van ons het magazine "huurwijzer". Dit is het woonmagazine van de Woonbond voor huurders. Hierin staat onder andere informatie over de (nieuwe) huurprijzen vanaf juli. Wij sturen het magazine naar uw postadres.
  • Jaarlijks kunt u onze algemene ledenvergadering (ALV) bijwonen. Hierin  bespreken wij het afgelopen en komende jaar. De uitnodiging en agenda ontvangt u op uw postadres. (2020 is ivm corona-maatregelen niet doorgegaan)
  • Voor al uw huurdersvragen kunt u bij ons terecht. Wij doen ons best u hierin te ondersteunen of begeleiden u in de juiste richting.
  • (indien aanwezig in uw blok) U kunt lid worden van een bewonerscommissie en op kleinere schaal meedenken over activiteiten en voorzieningen in uw straat/wijk en (een deel van) die kosten declareren bij de huurdersvereniging.


U kunt lidworden van HV De Sleutel door uw gegevens bij ons achter te laten of via uw online portaal van plavei.nl